Tele5 zaskarży decyzję KRRiT

Tele5 logoWygląda na to, że nie tylko nadawca TV Trwam nie zgadza się z decyzją KRRiT. Również nadawca Tele5 nie zgadza się z argumentami przedstawionymi w odmowie udzielenia mu miejsca na I multipleksie (MUX-1). Dlatego też spółka Mediasat podjęła decyzję o odwołaniu się od decyzji KRRiT.

 

Prezes Mediasat - Andrzej Muras - w przesłanym do mediów komunikacie stwierdził, że po „analizie decyzji Przewodniczącego KRRiT oraz dokumentów podmiotów, które otrzymały miejsce na MUX-1, mieliśmy liczne wątpliwości, co do kryteriów, jakimi kierował się przy wyborze Przewodniczący KRRiT. Naszym zdaniem nie były one w pełni przejrzyste oraz w sposób konsekwentny stosowane do wszystkich wnioskodawców. Dotyczy to zarówno kryteriów formalnych jak i merytorycznych.”

- Przewodniczący KRRiT w pierwszej decyzji DK-137/2011 stwierdza, bowiem że Mediasat posiada potencjał, który pozwoli zabezpieczyć finansowanie koncesji w systemie ratalnym. Nie zrozumiałe jest dla nas zatem, dlaczego nie zostaliśmy pozytywnie ocenieni pod względem finansowym, skoro później Przewodniczący KRRiT wszystkim spółkom, które zdobyły miejsce na MUX-1, rozłożyła opłatę koncesyjną na raty. Dostrzegamy w tej kwestii pewną niekonsekwencję. Pytanie jest zatem dlaczego w takim razie, jako kryterium uznane zostało posiadanie nadwyżek pozwalających sfinansować projekt w pierwszym roku (co wynika z uzasadnienia decyzji drugiej (DR-018/2012)?

Prezes Muras podkreśla, że Mediasat ma również inne zastrzeżenia związane z konkursem. Wylicza, że dotyczą one m.in. niekonsekwentnego stosowania zasady zróżnicowania programowego, niekonsekwentnego stosowania kryterium pluralizmu (doprowadziło to do przyznania miejsca istniejącym nadawcom, którzy posiadają już miejsce na MUX-2 lub kanałom będącym w jednej grupie kapitałowej) czy akceptacji zabezpieczeń finansowych, które naszym zdaniem są w rażący sposób niewiarygodne.

- Pragniemy podkreślić, iż szanujemy decyzję Przewodniczącego KRRiT. Uważamy jednak, że postępowanie, w którym uczestniczyliśmy nie było wystarczająco przejrzyste - kończy Muras.

Przypomnijmy, że w pakiecie stacji wybranych przez KRRiT znalazły się Eska TV, Polo TV, TTV, ATM Rozrywka TV oraz przejściowo – do końca kwietnia 2014 roku: TVP1, TVP2 i TVP Info. Oprócz Tele5 w konkursie odpadło też kilkunastu innych nadawców m.in. 4fun.tv, TV Trwam,  Superstacja, Orange Sport Info czy TVN Meteo.

Do tej pory od decyzji KRRiT odwołała się również fundacja Lux Veritas, która nie zgadza się z decyzją odmowną w sprawie TV Trwam. Wczoraj zwolennicy TV Trwam zorganizowali w Szczecinie demonstrację w ramach której przeszli pochodem od budynku telewizji przy ul. Niedziałkowskiego do pomnika Adama Mickiewicza. Poniżej krótki filmik z demonstracji.

 

_