UKE kontroluje oferowane w sprzedaży zestawy STB

Trochę późno UKE zdecydował się na taki krok. W momencie gdy znaczna część Polaków zaopatrzyła się już w sprzęt DVB-T ogłaszanie kontroli sprzedawanych odbiorników to trochę jak musztarda po obiedzie. Nie mniej jednak, UKE z dumą na swojej stronie ogłosił, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów rozpoczyna na terenie całego kraju kontrolę oferowanych w sprzedaży zestawów STB.

 

W ramach kontroli pracownicy UKE sprawdzą czy oferowane urządzenia przeznaczone do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej spełniają wymagania w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej oraz w obszarze ekoprojektu (ErP - Energy related Products). Zespoły kontrolne UKE sprawdzą czy na zestawach STB poprawnie naniesiono oznakowanie zgodności CE, a także, czy producent wystawił dla oferowanych modeli deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

Kontrolowane STB poddane zostaną także badaniom laboratoryjnym które wykażą, czy nie wywołują zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń oraz czy posiadają wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne.

Badania dadzą odpowiedź także na pytanie czy zestawy spełnia wymagania ekoprojektu, a więc czy są energooszczędne i nie powodują nadmiernego zużycia energii elektrycznej zarówno w trybie pracy, jak i w trybie czuwania.

Urządzenia, których kontrola zakończy się negatywnie trafią na listę wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, a Urząd Komunikacji Elektronicznej zabroni ich dalszego użytkowania lub oferowania w sprzedaży. W przypadku nie usunięcia niezgodności STB z wymaganiami zasadniczymi lub ekoprojektu, UKE może nakazać ich całkowite wycofanie z obrotu w Polsce, a osoby wprowadzające urządzenia znajdujące się na liście wyrobów niezgodnych będą podlegały odpowiedzialności karnej i finansowej.

Kontrola prowadzona przez UKE nie obejmuje swym zakresem weryfikacji przestrzegania obowiązku informowania nabywcy o fakcie niespełnienia przez STB wymagań technicznych i eksploatacyjnych potrzebnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Przestrzeganie tego obowiązku przez przedsiębiorców, których działalność obejmuje sprzedaż odbiorników cyfrowych, kontrolowana jest przez Inspekcję Handlową.